KMC Poland

O firmie

RIO Capital Consultants, Inc Corporation w Kalifornii, specjalizuje się w innowacyjnych projektach finansowania międzynarodowych projektów inwestycyjnych poprzez szeroką gamę możliwości.

Opracowanie projektów finansowania poprzez platformy w Stanach Zjednoczonych oraz platformę europejską pozwala na realizację śmiałych inwestycji.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia pomagamy naszym klientom w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania inwestycji oraz w zagospodarowaniu aktywów w niewykorzystanym majątku firmy. Jako organizacja łączymy strategię finansowania z uwzględnieniem zmian w światowej gospodarce.

Dzięki połączeniu doświadczenia zespołu specjalistów RIO Capital oferuje osobom fizycznym i przedsiębiorstwom kompleksowe pakiety usług, dostosowane do różnych potrzeb. Nasz zespół doradców stara się przekroczyć potrzeby klienta.

Doradztwo/Planowanie Technologiczne/Biogaz w urządzeniach 3A

ECO Energia

sodr ihb kmc poland eu

"Śląski klaster ECO-Energia"

Co to jest klaster?

Przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.

Po co tworzymy?

Chcemy zapewnić firmom wchodzącym w skład klastra, przewagę nad firmami konkurencyjnymi poprzez dostęp do nowych technologii w oparciu o instytuty badawcze, udział uczelni wyższych, dostęp do najnowszych technologii, poprzez poparcie współpracujących instytucji lokalnych, samorządów wojewódzkich, samorządów powiatowych, stowarzyszeń gmin wiejskich i miejskich, agencji poszanowania energii, spółdzielni mieszkaniowych, spółek energetycznych a co najważniejsze poprzez współpracę firm wchodzących w skład klastra.

 • W unijnym pakiecie klimatyczno-energetycznym dla Polski wyznaczony został cel 15 % energii z OZE z energii finalnej brutto do 2020 r.
 • Polska jest nadal w początkowym stadium rozwoju OZE. Aby zwiększyć ich wykorzystanie niezbędne są inwestycje, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy.
 • Klaster ma zbliżyć specjalistów, którzy zarządzać będą projektami inwestycyjnymi poprzez ich finansowanie i budowę po kompleksowe zarządzanie w czasie eksploatacji.
 • Szczególe znaczenie przy ciągle zmieniających się przepisach uwarunkowań rynkowych. Niezbędne jest utworzenie lokalnych rynków, w których kluczową rolę odegrają jednostki samorządów terytorialnych.
 • Zarządzanie w tym sektorze będzie bardzo ważne ze względu na konkurencyjność tego rynku i duże rozproszenie instalacji, których koszt tylko w woj. śląkim będzie wynosił 1 mld 200 tys. euro.
 • Klaster skieruje swą propozycję udziału do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, którzy na co dzień są odpowiedzialni za tworzenie i implementację strategii energetycznych.
 • Gromadzenie kompleksowej wiedzy i doświadczeń z zakresu inwestycji w OZE – ułatwi i skróci inwestorom proces przygotowania inwestycji

Misja:

Wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w małej i średniej skali, w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biogazownie, a także biomasę, biopaliwa, energię słoneczną, wodną i wiatrową.

Proponujemy:

 • zapewnić współpracę specjalistów z zakresu OZE – integrując projektantów z inwestorami wraz ze wskazaniem możliwości wsparcia finansowego przyjętych do realizacji przedsięwzięć;
 • skierować atrakcyjne prpozycję jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie opracowania i implementacji lokalnych strategii energetycznych;
 • wspomagać konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne źródła energii odnawialnej;
 • wspierać rozwój energii zrównoważonej poprzez zwiększenie efektywności zużycia energii i wytwarzania uwzględniającego coraz większy udział energii z odnawialnych źródeł;

Kontakty międzynarodowe

Przedsiębiorstwo KMC, wypracowało bezpośrednią współpracę międzynarodową. Dysponowanie kontaktami na szczeblach publiczno - biznesowym w krajach takich jak;
 • CHINY,
 • KOREA POŁUDNIOWA,
 • UKRAINA,
 • ROSJA,
 • MALEZJA,
 • INDONEZJA,
 • EUROPA
możemy Państwu posłużyć za drogowskaz biznesu. ZAPRASZAMY

Przedsiębiorstwo KMC Poland

Zbigniew Coner
Wiceprezes

tel.: 0048 791 80 26 55

tel.: 0048 794 66 80 89

E-mail: office@kmcpoland.eu

Biuro zarządu

42-200 Częstochowa

ul. M. Kopernika 16/18